Werelddag tegen pancreaskanker

Celgene werkt samen met patiëntenverenigingen om de verandering te versnellen.

Op 13 november 2014 vond de eerste Werelddag tegen pancreaskanker plaats en dat werd herhaald in 2015. Hoewel november in sommige landen de maand van de sensibilisering rond pancreaskanker is, krijgt deze ziekte niet overal in de wereld erkenning. Naar schatting wordt elk jaar bij bijna 340.000 mensen wereldwijd pancreaskanker vastgesteld en zullen 330.000 van deze patiënten overlijden. De wereldwijde overlevingskans na 5 jaar voor pancreaskanker bedraagt minder dan 7%, een van de laagste percentages van alle vormen van kanker.

Onder meer vanwege deze statistieken heeft de internationale gemeenschap ter verdediging van de rechten van patiënten met pancreaskanker met de steun van Celgene de Werelddag tegen pancreaskanker in het leven geroepen. Meer dan 29 patiëntenverenigingen lanceren verschillende initiatieven op sociale media om de sensibilisering rond deze vorm van kanker te bevorderen en de noodzaak van verandering onder de aandacht te brengen.

Om dat initiatief te steunen heeft Celgene de resultaten van de Omnibus-enquête voor sensibilisering rond pancreaskanker (Global Pancreatic Cancer Awareness Omnibus Survey) gepubliceerd waaraan meer dan 7.000 volwassenen in de Verenigde Staten en vijf Europese landen hebben deelgenomen. Deze studie werd begin 2014 door Ipsos uitgevoerd en had tot doel om te oordelen over het sensibiliserings- en kennisniveau over pancreaskanker, de interesse om meer te weten te komen over deze dodelijke kanker en of er steun is voor de belangrijke onderzoeksinspanningen.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de kennis over pancreaskanker zeer beperkt is, terwijl het een van de belangrijkste oorzaken van overlijden ten gevolge van kanker is in de wereld. Zestig procent van de ondervraagden zei bijna niets over de ziekte te weten. Het goede nieuws is dat wanneer de ondervraagden werden geïnformeerd over de lage overlevingskans, meer dan 70% zei sterk voorstander te zijn van een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek om de bevolking over deze kanker te informeren. Bovendien zei ongeveer de helft van de deelnemers dat ze actie zouden ondernemen om de sensibilisering te steunen.

Om de verandering in Europa te bevorderen hebben vier leden van het Europees Parlement —Philippe Juvin, Philippe De Backer, Françoise Grossetête en Daciana Sârbu—de Europese Commissie en de lidstaten van de EU opgeroepen iets te ondernemen om de dodelijke en alarmerende opmars van deze kanker te stoppen. Die inspanningen en een oproep tot actie werden beschreven in een bijlage bij het magazine van het Europees Parlement over pancreaskanker dat vanaf nu toegankelijk is voor het publiek.

De sensibiliseringsinspanningen zijn slechts een stap in het proces om de leemten te vullen en te voldoen aan de niet-ingeloste behoeften van patiënten met pancreaskanker. Celgene verbindt zich ertoe het leven van deze patiënten te veranderen met behulp van wetenschappelijke innovaties en ook met de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van nieuwe behandelingen om deze kanker te bestrijden. Meer dan 170 internationale klinische studies, waarvan Celgene er meer dan 30 uitvoert of sponsort, evalueren momenteel de experimentele behandelingen bij ongeveer 35.000 patiënten.