Werelddag tegen kanker: één dag volstaat niet

Voor Celgene is de ontwikkeling van innovatieve therapieën tegen kanker het hele jaar door een prioriteit.

Informatie verstrekken over kanker is belangrijk. Op 4 februari 2016 vond de Werelddag tegen Kanker plaats, een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC) in Genève. Het doel dit jaar was de mythen rond kanker te doorbreken door de bevolking over kanker te informeren en misvattingen over de ziekte recht te zetten.

Celgene steunt de UICC en is blij met haar inspanningen om mensen erop te wijzen dat het noodzakelijk is om over kanker te praten en de betrokkenheid van iedereen aan te moedigen.

Elk jaar vernemen 12,7 miljoen mensen wereldwijd dat ze kanker hebben volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC, centra voor ziektebestrijding en -preventie in de Verenigde Staten). In 2008 zijn ongeveer 7,6 miljoen mensen wereldwijd overleden aan kanker. Hoewel kanker een wereldwijde epidemie is die mensen van alle leeftijden treft, waren sensibilisering voor de ziekte en de verbetering van de therapeutische opties niet opgenomen in de Milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2015.

Sommigen denken dat kanker alleen oudere mensen treft en enkel in de ontwikkelde landen voorkomt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) echter vond ongeveer 70% van de overlijdens ten gevolge van kanker in 2008 plaats in landen met een laag en gemiddeld inkomensniveau. Tegen 2030 zal het grootste deel van de nieuwe kankergevallen per jaar, dat op 21,4 miljoen wordt geschat, voorkomen in de ontwikkelingslanden. De kosten voor de behandeling van kanker zullen dan oplopen tot ongeveer 458 miljard dollar per jaar.

In de strijd tegen alle soorten kanker is er echter nog een lange weg te gaan. Daarom zijn sensibilisering, de ontwikkeling van partnerschappen met talrijke organisaties, het onderzoek naar en de terbeschikkingstelling van innovatieve kankertherapieën en hulp aan de patiënten om toegang te krijgen tot de middelen en de medicatie die ze nodig hebben het hele jaar door prioriteiten voor Celgene. Celgene steunt de patiënten onder meer met het programma Innovation Impact Awards. Dat programma bekroont effectieve, innovatieve en geslaagde initiatieven en realisaties van Amerikaanse organisaties zonder winstoogmerk om in de huidige moeilijke economische context een antwoord te bieden op de behoeften van de patiënten, de hulpverleners en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De Innovation Impact Awards bekronen de belangrijke bijdragen van patiënten- en zorgorganisaties voor de behandeling en de zorg. Ze hebben tot doel de impact van de programma’s  te vergroten door innovatieve initiatieven te helpen steunen, uit te breiden en te herhalen.

Zolang de wereldwijde kankerepidemie blijft bestaan, zal Celgene zich blijven inzetten om nieuwe middelen, nieuwe programma’s en nieuwe behandelingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit van kankerpatiënten wereldwijd kunnen verbeteren.