Samenwerkingsverbanden Voor De Wereldwijde Gezondheid

Samenwerken om innovatieve medische oplossingen te vinden voor de ontwikkelingslanden

Celgene verantwoordelijkheidsrapportCelgene is van mening dat de patiënten van de nieuwste ontwikkelingen inzake preventie, diagnose en behandeling moeten kunnen genieten, ongeacht hun woonplaats en financiële situatie. Celgene Global Health (CGH) werkt samen met partners in de hele wereld om innovatieve oplossingen te vinden voor gezondheidsproblemen in de ontwikkelingslanden. CGH werd opgericht in 2009 met de ambitie om onze belofte waar te maken en zo onze patiënten altijd op de eerste plaats te zetten. We zijn ervan overtuigd dat innovatieve therapieën en partnerschappen met de spelers in de gezondheidszorg essentieel zijn voor de vooruitgang op lange termijn en het welzijn in de hele wereld.

Celgene beschikt over een bibliotheek van meer dan 400.000 moleculen met uiteenlopende werkingsmechanismen, waaronder immuunmodulering, inhibitie van cellen en cel-/weefseltherapieën. Die bibliotheek heeft potentiële toepassingen om verwaarloosde ziekten in de ontwikkelingslanden te behandelen, zoals:

  • Viscerale leishmaniose (VL)
  • Afrikaanse Humane Trypanosomiasis (AHT)
  • De ziekte van Chagas
  • Malaria
  • Lymfatische filariasis
  • Tuberculose
  • Hemorragische koorts
  • Griep
  • HIV
  • Het Kaposi-sarcoom

 

Die ziekten treffen de armste bevolkingsgroepen in de wereld. CGH werkt samen met “Partenaires pour le Développement de Produits (PDP)”, academische instellingen in de hele wereld, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), publiek-private financieringsinstellingen, onderzoeksorganisaties onder contract (Contract Research Organizations, CRO) en andere farmaceutische bedrijven om de potentiële werking van onze gebrevetteerde moleculen voor verwaarloosde ziekten te evalueren. CGH heeft diverse programma’s in verschillende ontwikkelingsstadia: screening, optimalisering van de kandidaat-geneesmiddelen, dierproeven en klinische studies. Deze programma’s stellen CGH in staat om haar bibliotheek van gebrevetteerde moleculen te onderzoeken en te ontwikkelen.

Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling opgestart met Advinus Therapeutics Ltd voor behandelingen van viscerale leishmaniose – de tweede dodelijkste parasitaire ziekte ter wereld met naar schatting 500.000 gevallen per jaar. Samen zoeken we naar oplossingen voor de niet-vervulde behoeften van de patiënten. Die samenwerking steunt op de ervaring en expertise van de twee partners in de domeinen analytische scheikunde, onderzoeksbiologie, screening en formulering. Dit partnerschap herbevestigt het engagement van CGH en Advinus om therapieën te ontwikkelen voor verwaarloosde ziekten. CGH steunt ook de versterking van de infrastructuur en de capaciteit van de gezondheidssystemen en de lokale medische experten in ontwikkelingslanden om de toegang tot veilige en effectieve behandelingen te verbeteren.

In de voorbije jaren heeft CGH samengewerkt met de faculteit geneeskunde van de universiteit van Indiana en het universitair ziekenhuis Moi in Eldoret (Kenia). De faculteit geneeskunde van de universiteit Moi, het universitair ziekenhuis Moi en een consortium van academische gezondheidscentra in Noord-Amerika, geleid door de universiteit van Indiana, werken sinds 1989 samen om gezondheidsdiensten aan te bieden, medische onderzoeksprojecten uit te voeren en experten voor Noord-Amerika en Afrika te begeleiden. Dit institutioneel partnerschap werd AMPATH genoemd (Academic Model Providing Access to Healthcare, academisch model voor de toegang tot gezondheidszorg). Toen de dodelijkste pandemie uit de menselijke geschiedenis om zich heen greep in 2001, hebben de partners de handen in elkaar geslagen om een van de meest volledige en efficiënte systemen voor de strijd tegen HIV/aids in Afrika op te richten. In samenwerking met het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid en de regering van de Verenigde Staten breidt het AMPATH vandaag zijn actieterrein rond HIV uit om aan de kritieke behoeften inzake basiszorg, de verzorging van chronische ziekten en gespecialiseerde zorgen te voldoen. CGH steunt het AMPATH in het kader van haar oncologieprogramma om de patiënten te informeren, hen behandelingen voor te stellen, de databanken van de apotheken te ontwikkelen en de apotheken diensten te leveren.

In het kader van een gelijkaardig programma steunt CGH de universiteit van Colorado (CU). Onder leiding van de Colorado School of Public Health (CSPH) heeft het Center for Global Health van de universiteit van Colorado belangrijke relaties opgebouwd met universiteiten en ziekenhuizen in verschillende landen met een laag inkomensniveau zoals Peru, Guatemala, Vietnam en Indonesië. Dankzij die samenwerkingsverbanden kunnen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in deze ontwikkelingslanden deelnemen aan het beursprogramma Global Health Fellowships van de medische campus Anschutz aan de universiteit van Colorado. De beurzen, die worden toegekend voor periode van een maand tot een semester, geven startende onderzoekers toegang tot specifieke mentoring en praktische ervaring die in hun eigen land niet beschikbaar zijn. De directeur van het Center for Global Health, Steve Berman zegt hierover: “Zo kunnen de onderzoekers expertise in bio-informatica verwerven en hun kennis over belangrijke kwesties op het vlak van volksgezondheid delen in hun thuisland. Die ervaring heeft een reële impact op de deelnemers,” benadrukt hij.

Deze inspanningen om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren, is gebaseerd op de overtuiging dat publiek-private samenwerkingen, partnerschappen met lokale experten en het delen van de beste praktijken de beste resultaten opleveren.