Samenwerkingsverbanden

Samenwerken om het leven van patiënten te verbeteren

Vandaag is het belangrijker dan ooit om innovatie overal ter wereld te steunen. Ons succes hangt af van onze capaciteit om effectieve gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen in een “innovatie-ecosysteem”. Dat systeem bestaat uit patiënten, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, de bedrijven uit de sector, academische instellingen, betaalorganismen en beleidsmakers en heeft als doel oplossingen te vinden die bijdragen aan een betere wereld.

Door samen te werken kunnen we de gezondheid verbeteren, ziekten voorkomen, ze vroeger diagnosticeren, ze efficiënt behandelen en zelfs genezen.

> Samenwerkingsverbanden voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten

We verkennen nieuwe strategische mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkelingen met diverse partners om onze missie te volbrengen: de gezondheid van patiënten met ernstige en invaliderende ziekten verbeteren.

> Samenwerkingsverbanden voor de gezondheid wereldwijd

Celgene Global Health streeft ernaar innovatieve oplossingen te vinden voor de gezondheidsproblemen in ontwikkelingslanden.

> Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen

We helpen de patiëntenverenigingen door acties te steunen die toelaten om meer kennis te verwerven over hun ziekte in een sfeer van partnerschap, wederzijds respect, vertrouwen en transparantie om onze gemeenschappelijke missie zo te volbrengen: het leven van de patiënten verbeteren.