Immunologie en Inflammatie

INNOVEREN IN HET DOMEIN VAN DE CHRONISCHE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN

Op basis van haar kennis van immunomodulering ontwikkelt Celgene sinds kort behandelingen voor chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen, een domein waar nog veel oplossingen nodig zijn en waarin de patiënten nog op zoek zijn naar nieuwe behandelingen.

Celgene zet zich in voor de behandeling van gewone psoriasis en psoriasis arthritis die in België meer dan 300.000 personen, ongeveer 2,5% van de bevolking treffen1.

Ook al zijn ze niet dodelijk, deze ernstige, pijnlijke, weinig esthetische en invaliderende ziekten hebben ernstige en onderschatte psychologische gevolgen. De behandeling ervan is vaak zwaar, moeilijk of onvoldoende en het duurt dikwijls lang voordat patiënten de juiste behandeling vinden. 85% van de patiënten die aan deze ongeneeslijke ziekten lijdt, hoopt op nieuwe behandelingen die beter zijn aangepast aan hun behoeften .

Celgene ontwikkelt momenteel andere therapieën, met name voor de ziekte van Crohn, de ziekte van Behçet, rectocolitis ulcero-hemorragica, multiple sclerose en spondylartritis ankylosans 2.


1 Uittreksel verslag Kamerzitting 10 maart 2009 2 Lebwohl MG, et al. Patient perspectives in the management of psoriasis: results from the population-based multinaltional assessment of psoriasis and psoriatic arthritis survey. J Am Acad Dermatol 2014; 70(5):871-81.