Hematologie

ONS ENGAGEMENT IN HEMATOLOGIE

Het domein van de hematologie is een fundamentele pijler van Celgene.

Celgene was het eerste bedrijf dat een antwoord vond op de behandelingsbehoeften van patiënten met multipel myeloom. Celgene boekte ook aanzienlijke vooruitgang via de terbeschikkingstelling van drie moleculen die de overleving op vijf jaar met meer dan 50% hebben verlengd1.
In 2013 werden er in België 762 nieuwe gevallen van multipel myeloom vastgesteld (Belgisch kankerregister). De ziekte vertegenwoordigt minder dan 2% van alle kankers en 10 tot 12% van de kwaadaardige bloedziekten2. Multipel myeloom is vandaag nog ongeneeslijk en bijna alle patiënten hervallen, waardoor de symptomen kunnen verergeren3-4.

De ziekte heeft ook een grote impact op de familie en de omgeving. Hoewel er de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er nieuwe innovatieve benaderingen nodig om van deze dodelijke ziekte een chronische en beheersbare ziekte te maken.

Celgene heeft haar expertise in hematologie uitgebreid tot acute myeloïde leukemie en myelodysplastische syndromen, wat ernstige en moeilijk te behandelen pathologieën zijn.

 

1Kumar SK, et al. Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies. Blood. 2008;111(5):2516-2520.

2http://www.kankerregister.org/media/docs/publications/HaematologicalMalignancies2012.pdf.

3Dimopoulos M, et al. Melphalan, prednisone and lenalidomide maintenance displays treatment characteristics favourable to global quality of life in NDMM patients >65 years. 53rd ASH Annual Meeting and Exposition, 2011.

4Kumar SK, et al. Risk of progression and survival in MM relapsing after therapy with IMiDS and bortezomib: a multicenter international myeloma working group study. Leukemia. Jan 2012;26(1):149-157.