Therapeutische Domeinen

DE KEUZE OM ZICH OP ERNSTIGE EN INVALIDERENDE ZIEKTEN TE CONCENTREREN

Celgene wil de overleving en de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren en zoekt naar innovatieve oplossingen in complexe pathologieën waarvoor nog onvoldoende behandelingen beschikbaar zijn. En dat vooral in de domeinen hematologie, oncologie en chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen. In die drie domeinen wil Celgene de patiënten weer hoop geven en een reële bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.