Patiënten

De inzet om de levenskwaliteit van patiënten wereldwijd te verbeteren

We zetten ons in om de gezondheid te verbeteren dankzij wetenschappelijke innovaties en geneesmiddelen die het leven van de patiënten veranderen. We koppelen ons engagement voor medische vooruitgang aan de belofte om onze ontdekkingen ter beschikking te stellen aan iedereen die ze nodig heeft.

Celgene zet de patiënten altijd op de eerste plaats.

Patient Group Support – Belgium