Onze medewerkers

Wat maakt Celgene uniek? Onze unieke producten en onze innovatieve aanpak in de behandeling van patiënten? Ons geavanceerd innovatief onderzoek in diverse pathologieën? Onze groeiende reputatie als belangrijke speler in de medische vooruitgang? Ons engagement tegenover de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en onze steun aan de patiënten? Al deze factoren bepalen in grote mate wat Celgene is, maar ze zijn maar een deel van het verhaal.

Het fundament van Celgene zijn de medewerkers die zich toeleggen op een unieke opdracht: innovatieve behandelingen ontwikkelen voor pathologieën met belangrijke medische behoeften waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat, in de domeinen kanker en chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen.

Al onze medewerkers zijn getalenteerd, ongeacht of ze onderzoekers zijn, dan wel artsenbezoekers, ingenieurs, specialisten in IT-technologieën, marketingprofessionals, specialisten in wetgeving, boekhoudkundigen, klinische coördinatoren, leidinggevende kaderleden, specialisten in supportfuncties zoals assistenten, HR-verantwoordelijken, artsen, verpleegkundigen of apothekers.

Onze teams, ongeacht hun functie en medewerkers, zijn verenigd in dit engagement om geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen die het leven van miljoenen patiënten kunnen verbeteren.

Celgene heeft het geluk dat het zich van bij de oprichting heeft kunnen omringen met uitzonderlijk getalenteerde medewerkers. Onze snelle groei heeft ons ertoe aangezet om gespecialiseerde competenties te verwerven alsook nieuwe gekwalificeerde en ervaren medewerkers aan te werven. We zijn er trots op dat deze talentvolle medewerkers voor een carrière bij Celgene hebben gekozen.

Dat succes moet ons in staat stellen om het buitengewone engagement dat ons verenigt te behouden en de beste profielen aan te trekken op elk niveau van de organisatie.