Ethisch handelen

Goed bestuur om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd in alle aspecten van onze activiteit

Bij Celgene zijn alle inspanningen gericht op één doel: de levenskwaliteit van patiënten in de hele wereld verbeteren. Om dat te realiseren moeten we het vertrouwen krijgen van onze medewerkers, onze patiënten, onze partners en het publiek in het algemeen via onze daden.

Voor Celgene is de cultuur van het naleven van de regels gebaseerd op integriteit, ethiek, het nemen van gefundeerde beslissingen en onze manier van handelen die onze waarden en ons engagement tegenover de patiënten weerspiegelen.

Ethiek en transparantie

Celgene gaat proactief tewerk om beleidsregels en praktijken te implementeren die de principes van goed bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid ondersteunen. We herzien en verbeteren deze beleidsregels voortdurend om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende wetten en reglementeringen wereldwijd.

We hechten bijzonder veel belang aan transparantie en informatie, zowel tegenover de patiëntenverenigingen als tegenover de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, de wetgevers en onze medewerkers.