Diversiteit

Celgene moedigt een diverse en open werkomgeving aan, met respect voor onze cultuur en waarden. Door de diversiteit van de talenten, ervaringen en standpunten van elke medewerker naar waarde te schatten, kunnen we de patiënten de beste oplossingen aanbieden.

Celgene heeft zich ontwikkeld dankzij de medewerkers: uiteenlopende profielen en talenten van professionals die zich wijden aan onderzoek en ontwikkeling, verkoop en marketing, productie, personeelsbeleid, IT-technologie, juridische en financiële aspecten.

Hoe verschillend deze functies en de medewerkers die ze uitoefenen ook zijn, alle medewerkers van Celgene zijn verenigd in dit engagement om geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen die het leven van miljoenen patiënten kunnen veranderen. Onze medewerkers willen uitdagingen aangaan en tegelijk meewerken aan het creëren van een nieuw model voor de farmaceutische sector.

Celgene verbindt zich ertoe talenten van hoog niveau aan te trekken, te ontwikkelen en deze talenten in te zetten om onze doelstellingen op het vlak van uitmuntende operationele prestaties te bereiken. Onze medewerkers weerspiegelen de diversiteit van de groepen waarmee we samenwerken en de patiënten voor wie we ons inzetten.

Onze bedrijfscultuur erkent het belang van het vergelijken van de verschillende standpunten in het belang van de patiënt en van Celgene. We waarderen de bijdrage van elke medewerker en beschouwen de diversiteit van de profielen – levensloop, opleiding – als een reële waarde voor het bedrijf.