Over Celgene

Het leven van de patiënten verbeteren

“Celgene streeft ernaar innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen om het leven van onze patiënten te veranderen.” We willen uitgroeien tot een biofarmaceutisch bedrijf van wereldniveau dat zich toespitst op het onderzoek, de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve behandelingen voor ziekten met belangrijke medische behoeften waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat, meer bepaald kanker en chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen.

Vandaag worden in de belangrijkste medische centra moleculen van Celgene getest in meer dan 300 klinische proeven. Het gaat om moleculen voor de behandeling van bloedkankers en ongeneeslijke solide tumoren, meer bepaald multipel myeloom, myelodysplastich syndroom, chronische lymfoïde leukemie (CLL), het non-Hodgkin-lymfoom (NHL), niet-kleincellige longkanker en pancreaskanker.

Ons engagement in het wetenschappelijk domein is even sterk als onze inzet voor de patiënten. Celgene werd immers opgericht met het doel patiënten te helpen en te steunen.

De patiënt op de eerste plaats zetten betekent voor Celgene innovatieve behandelingen ontwikkelen, informatie verstrekken over de behandelingen en ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn voor alle patiënten die ze nodig hebben.

 

Bedrijfsbrochure Celgene
Pdf downloaden