Wereldgezondheid

Celgene Global Health (CGH)

Celgene verantwoordelijkheidsrapportCelgene Global Health (CGH) werd opgericht in 2009 met de ambitie onze belofte om de patiënten altijd en overal op de eerste plaats te zetten waar te maken. We zijn ervan overtuigd dat innovatieve therapieën en partnerschappen met de spelers in de gezondheidszorg essentieel zijn voor de vooruitgang op lange termijn en het welzijn wereldwijd.

Celgene beschikt over een bibliotheek van meer dan 400.000 moleculen met uiteenlopende werkingsmechanismen, waaronder immuunmodulering, remming van celgroei en cel-/weefseltherapieën. Die bibliotheek heeft potentiële toepassingen om verwaarloosde ziekten in de ontwikkelingslanden te behandelen.

Die ziekten treffen de armste bevolkingsgroepen in de wereld. CGH werkt samen met “Partenaires pour le Développement de Produits (PDP)”, academische instellingen over de hele wereld, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), publiek-private financieringsinstellingen, onderzoeksorganisaties onder contract (Contract Research Organizations, CRO) en andere farmaceutische bedrijven om de potentiële werking van onze gebrevetteerde moleculen voor verwaarloosde ziekten te beoordelen. CGH heeft diverse programma’s in verschillende ontwikkelingsstadia: screening, optimalisering van de kandidaat-geneesmiddelen, dierproeven en klinische studies. Deze programma’s stellen CGH in staat om haar bibliotheek van gebrevetteerde moleculen te onderzoeken en te ontwikkelen.

CGH steunt ook de versterking van de infrastructuur en de capaciteit van de gezondheidssystemen, en ook de lokale medische experten in ontwikkelingslanden om de toegang tot veilige en efficiënte behandelingen te verbeteren. We zijn er ook van overtuigd dat publiek-private samenwerkingen, partnerschappen met lokale experten en het uitwisselen van ervaringen de beste resultaten opleveren.