Transparantie

De sector en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg hechten veel belang aan transparantie, ook in hun onderlinge relaties. Deze relaties zijn strikt geregeld door de wetgeving en de deontologische codes. Vanaf vandaag, zijn alle samenwerkingen, tussen enerzijds de farmaceutische industrie, de medische technologie industrie en anderzijds patiëntenorganisaties, beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector publiek raadpleegbaar, op de centrale transparantieplatform: www.betransparent.be

Celgene is één van de bedrijven die op het platform is aangesloten via pharma.be en die de waardetransfers die ze hebben verricht ten voordele van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of zorginstelling openbaar maakt op dit platform. Zo kunt u nagaan welke financiële transacties er hebben plaatsgevonden tussen uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of zorginstelling en de farmaceutische bedrijven. De voorbije 2 jaren deed Celgene dit op vrijwillige basis. Dit jaar, is er voor het eerst een wettelijke verplichting, op basis van de wet ‘Sunshine Act’ gestemd in juni 2017.

Ook voor het Groothertogdom Luxemburg wenst Celgene, als lid van l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (APL), in lijn met de vooraf beschreven filosofie alle financiële transacties openbaar te maken. Gezien Luxemburg geen nationaal platform heeft ontwikkeld, is de informatie hier voor 2017, 2018 en 2019 beschikbaar.

Celgene heeft een methodologische nota opgesteld die de publicatie van de waardetransfers begeleidt. Dit document heeft als doel de methoden samen te vatten die gebruikt werden ter voorbereiding van de publicatie, en om de waardetransfers onder te verdelen in de verschillende categorieën.

Voor België is de methodologische nota van Celgene beschikbaar op het BeTransparent platform: https://www.betransparent.be/nl/methodologische-notas-van-de-ondernemingen/

Voor Luxemburg is de methodologische nota van Celgene hier voor 2017, 2018 en 2019 beschikbaar.