Ons Engagement Op Gebied Van Veilgheid

Bescherming van onze patiënten en onze werknemers

Onze patiënten en onze medewerkers beschermen

Celgene wil de veiligheid van de patiënten garanderen bij het gebruik van onze behandelingen. We hebben unieke programma’s ontwikkeld om honderdduizenden patiënten wereldwijd in de beste omstandigheden voordeel  te laten halen uit onze behandelingen.

We bieden meer bepaald:

  • Educationeel materiaal voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om de veiligheid van de patiënten en het correcte gebruik van onze geneesmiddelen te garanderen
  • Permanente aandacht voor de behoeften van de patiënten
  • Zeer nauwgezet toezicht op het gebruik van onze producten zodat de patiënten baat vinden bij onze behandelingen

Ons engagement inzake veiligheid is gebaseerd op de wil om de levenskwaliteit van patiënten wereldwijd te verbeteren.

__________________________________________________________________________________________________

Veiligheid van de patiënten

Het engagement van Celgene om nauwlettend toe te zien op de veiligheid van onze geneesmiddelen

Elke medewerker van Celgene is betrokken bij het toezicht op het correcte gebruik van onze geneesmiddelen. De wereldwijde afdeling Farmacovigilantie en Risicobeheer telt meer dan 170 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de veiligheid van de geneesmiddelen via het interne netwerk GSN (“Global Safety Network”), dat actief is in elk land waar Celgene aanwezig is.

Wat doet de afdeling Farmacovigilantie van Celgene precies?

De wereldwijde Afdeling Farmacovigilantie en Risicobeheer van Celgene houdt permanent toezicht op de tolerantie van onze geneesmiddelen in elke fase van het klinisch ontwikkelingsproces. De teams van de afdelingen Farmacovigilantie zijn betrokken bij de klinische ontwikkeling en maken deel uit van de projectteams om een continue evaluatie van de tolerantie van onze geneesmiddelen en preventie van het risico van bijwerkingen te garanderen, voor en nadat ze op de markt werden gebracht.

In welk opzicht zijn de farmacovigilantiesystemen van Celgene efficiënt?

Celgene onderscheidt zich sinds haar oprichting door de implementatie van efficiënte systemen voor toezicht op de geneesmiddelen in het kader van haar programma’s voor risicobeheer. Toen Thalidomide Celgene® (thalidomide) op de markt werd gebracht, was de veiligheid van de patiënten een zeer belangrijke uitdaging die Celgene met succes is aangegaan. Farmacovigilantie is diep verankerd in onze cultuur.

Een bijwerking van een van onze geneesmiddelen kan op elk moment worden gemeld bij onze dienst Farmacovigilantie op het volgende adres: safety_belgium@bms.com

__________________________________________________________________________________________

Veiligheid van de medewerkers

Missie op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid

Celgene zet zich in om de milieurisico’s en professionele risisco’s efficiënt te beperken. We stellen alles in het werk om de gezondheid en de veiligheid van al onze medewerkers te garanderen, zodat we op hun inzet kunnen blijven rekenen en de beste talenten kunnen aantrekken op alle niveaus van onze organisatie.

Celgene evalueert de potentiële risico’s permanent en voert controles uit om haar medewerkers beter te beschermen, vooral die medewerkers die in het kader van hun beroepsactiviteit aan mogelijke risico’s zijn blootgesteld. Met name de productie- en laboratoriumactiviteiten waarbij talrijke biologische en chemische stoffen worden gehanteerd en de functies waarin medewerkers met potentieel gevaarlijke stoffen in contact komen. We bieden deze medewerkers educatieve, advies-, preventie- en opleidingsprogramma’s aan in verband met risico’s.

EHS Culture

Celgene EHS, Working Together to Minimize Risk

Toe te passen principes:

  • De milieu-, gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen opnemen in onze strategische plannen.
  • De wetten, reglementeringen, normen en decreten rond milieu, gezondheid en veiligheid naleven in elk land waar we actief zijn.
  • De medewerkers informeren over milieu, gezondheid en veiligheid, en opleidingen aanbieden om de medewerkers te helpen bij het opnemen van hun verantwoordelijkheid.
  • Een veilige werkomgeving met respect voor het milieu bevorderen door erop te wijzen dat incidenten en emissies in de omgeving kunnen vermeden worden met adequate controle- en risicomaatregelen.
  • De ethiek op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid versterken bij de directie door prestatiedoelstellingen op te nemen in onze commerciële strategieën.
  • Op een verantwoorde manier handelen en open communiceren met onze klanten, medewerkers, overheidsorganen en andere belanghebbenden over het tolerantieprofiel van onze producten.

Ons engagement

Celgene heeft het geluk over uitstekende medewerkers te beschikken die het bedrijf succes hebben gebracht door zich op één en dezelfde opdracht te concentreren: innovatieve behandelingen ontwikkelen voor de patiënten. We stellen alles in het werk om de gezondheid en de veiligheid van al onze medewerkers te garanderen, zodat we op hun inzet kunnen blijven rekenen en de beste talenten kunnen aantrekken binnen alle niveaus van onze organisatie.