Ons Bestuur

Efficiënt bestuur

Celgene Corporation gaat proactief tewerk om beleidsregels en praktijken die de principes van goed bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid ondersteunen te implementeren. De bedrijfscultuur van Celgene is gebaseerd op integriteit, ethiek, het nemen van gefundeerde beslissingen en gedragingen die onze waarden en ons engagement tegenover de patiënten weerspiegelen.

Onze geëngageerde en onafhankelijke Raad van Bestuur helpt ons om de beste praktijken in ons beheersmodel op te nemen.

Meer informatie over onze Raad van Bestuur en Directiecomités >

Principes van goed bestuur

De Principes van goed bestuur van Celgene vormen de leidraad voor het bestuur van ons laboratorium en helpen de Raad van Bestuur om zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Deze principes weerspiegelen het engagement van de Raad van Bestuur om de efficiëntie van het beleid en de besluitvorming op het niveau van de Raad en de Directie te controleren.

Meer informatie over onze Principes van goed bestuur >

Ethisch handelen

De principes transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid vormen de basis van Celgene. Deze essentiële concepten bepalen onze visie, missie en waarden, en vormen het fundament van onze gedrags- en deontologische code.

Meer informatie over onze Raad van Bestuur en Directiecomités >

Financiële deontologische code

Onze CEO, CFO en alle medewerkers van het departement Financiën houden zich aan onze Financiële deontologische code.

Meer informatie over onze Principes van goed bestuur >