Milieu & Duurzaamheid

Ecologisch verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering

Wij voeren ons werk uit in een veilige, gedegen en duurzame omgeving. We streven ernaar om het effect van onze werkzaamheden op het milieu te beperken en bevorderen een ecologisch verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering door duurzaamheidsinitiatieven op te nemen in onze dagelijkse werkzaamheden. Celgene wil toonaangevend zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook in onze gebouwde omgeving (kantoren, fabrieken, laboratoria). In het kader van ecologische duurzaamheid maken wij gebruik van best practices en programma’s op het gebied van energie, water, transport en productieketens. Celgene streeft naar vermindering van energieverbruik, investeert in schone en hernieuwbare technologieën, verbetert het waterbeheer en past programma’s toe voor hergebruik en recycling van water.

Bezoek de bedrijfssite voor meer rapporten over milieu en duurzaamheid