EFPIA Brengt Transparantie

Het engagement om de samenwerkingen tussen de innovatieve farmaceutische industrie met zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties openbaar te maken werd in 2013 vrijwillig aangegaan door EFPIA, de Europese federatie van innovatieve farmaceutische bedrijven, waarvan pharma.be en Celgene deel van uit maken.  

Een samenwerking tussen de innovatieve farmaceutische industrie met zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties is een belangrijk en noodzakelijk element om een goede toegang en juist gebruik van geneesmiddelen te kunnen garanderen. Als Celgene werken we graag mee aan deze kans om aan te tonen dat onze activiteiten verlopen in de geest van transparantie, ethiek, respect voor de wet en vooral – in het belang van de patiënt.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van EFPIA.