Veiligheid van de patientën

Het engagement van Celgene om toe te zien op de veiligheid van onze geneesmiddelen

Elke medewerker van Celgene is betrokken bij het toezicht en het correcte gebruik van onze geneesmiddelen. De wereldwijde afdeling Farmacovigilantie en Risicobeheer telt meer dan 170 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de veiligheid van de geneesmiddelen via het interne netwerk GSN (“Global Safety Network”), dat actief is in elk land waar Celgene aanwezig is.

Wat doet de afdeling Farmacovigilantie van Celgene precies?

De wereldwijde afdeling Farmacovigilantie en Risicobeheer van Celgene houdt permanent toezicht op de tolerantie van onze geneesmiddelen in elke fase van het klinisch ontwikkelingsproces. De teams van de afdelingen Farmacovigilantie zijn betrokken bij de klinische ontwikkeling en maken deel uit van de projectteams om een continue evaluatie van de tolerantie van onze geneesmiddelen en preventie van het risico van bijwerkingen te garanderen, voor en nadat ze op de markt worden gebracht.

In welk opzicht zijn de systemen van Celgene voor Farmacovigilantie efficiënt?

Celgene is sinds haar oprichting een leider in de implementatie van efficiënte systemen voor toezicht op de geneesmiddelen in het kader van haar programma’s voor Risicobeheer. Toen Thalidomide Celgene® (thalidomide) op de markt werd gebracht, was de veiligheid van de patiënten een zeer belangrijke uitdaging die Celgene met succes is aangegaan. Farmacovigilantie is diep verankerd in onze cultuur.

Het veilig gebruik van onze producten is van het allergrootste belang.

Bijwerkingen en vermoedelijke of bevestigde gevallen van zwangerschap of blootstelling van de foetus moeten worden gemeld aan de afdeling Farmacovigilantie van Celgene op het volgende adres:

Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9
B-1420 Eigenbrakel
Tel.:       +32 2 793 48 21
Fax:        +32 2 793 49 26

E-mail:  drugsafety-belux@celgene.com

Er wordt aan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ook gevraagd om bijwerkingen van producten van Celgene te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg). De melding kan online gebeuren via www.gelefiche.be of met behulp van de “papieren gele fiche” die beschikbaar is via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan via de post worden verstuurd naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02 524 80 01, of via e-mail naar adversedrugreactions@afmps.be.