Strijd tegen namaak

Ons engagement in de strijd tegen namaakgeneesmiddelen

Het namaken van geneesmiddelen is een ernstige misdrijf en een groot risico voor de volksgezondheid. Namaakgeneesmiddelen kunnen onzuiverheden bevatten, onjuiste hoeveelheden actieve en inactieve stoffen of contaminanten die ernstige gezondheidsproblemen en zelfs de dood kunnen veroorzaken.

Om namaak van geneesmiddelen die op voorschrift worden verkocht te bestrijden, neemt Celgene maatregelen om de kwaliteit van haar geneesmiddelen en de veiligheid van de patiënten te garanderen. Celgene zoekt en gebruikt voortdurend nieuwe strategieën en technologieën om namaak te bestrijden. We werken ook nauw samen met de overheid, de andere farmaceutische bedrijven en instellingen voor de bescherming van de consumenten in de hele wereld om de veiligheid van de patiënten en het correcte gebruik van onze geneesmiddelen te garanderen.

We moedigen de patiënten sterk aan om hun behandelingen te kopen in de apotheek of bij andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die geneesmiddelen mogen voorschrijven of afleveren.

Als u vermoedt dat uw geneesmiddel werd nagemaakt, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan uw arts, uw apotheker of aan Celgene op het volgende adres: quality-belux@celgene.com