Onderzoeks- en ontwikkelingssites

Onderzoeks- en ontwikkelingssites van Celgene

Het onderzoek van Celgene vindt plaats in de Verenigde Staten en Europa, met vijf O&O-centra, verspreid over de twee continenten. Elke site beschikt over een specifieke uitrusting die is afgestemd op zijn specialisatie. In deze centra ontstaan de fasen van fundamenteel en preklinisch onderzoek voor onze toekomstige geneesmiddelen.

CITRE

CITRE (Celgene Institute for Translational Research Europe), dat in 2010 in Sevilla (Spanje) werd opgericht, was onze eerste O&O-site buiten de Verenigde Staten. Het instituut verricht translationeel onderzoek naar kanker en zeldzame ziekten, en telt vijf afdelingen: tumorbiobanken, bio-informatica, placentastamcellen, epigenetica en celsignalisatie. Tijdens de twee eerste jaren werd ongeveer 5 miljoen dollar geïnvesteerd in uitrusting en wetenschappelijke ontwikkeling. Vandaag werken 25 hooggekwalificeerde onderzoekers uit Spanje en andere Europese landen in het instituut.

CITRE is een symbool van innovatief onderzoek en combineert de knowhow van een biotechnologiebedrijf met academische excellentie op Europees niveau. Daardoor zorgt het voor een snelle overdracht van fundamentele kennis naar het klinisch onderzoek en draagt het bij tot een betere therapeutische behandeling van de patiënten.

Meer informatie: citre@celgene.com

Translationele ontwikkeling

Het Translationeel ontwikkelingscentrum van Celgene in San Francisco (Verenigde Staten) is het belangrijkste centrum voor onderzoek naar IMiDs® (immunomodulerende geneesmiddelen) en het versnelt de klinische ontwikkeling van moleculen met sterk therapeutisch potentieel.

Ontdekking van nieuwe moleculen en ontwikkeling van allianties

In San Diego (Verenigde Staten) focust het centrum voor de Ontdekking van nieuwe moleculen en ontwikkeling van allianties zich op onderzoek en ontwikkeling in epigenetica en celsignalisatie. Dankzij haar onderzoeks- en ontwikkelingsplatformen kan Celgene een bijdrage van significante waarde leveren aan de behandeling van kanker en ontstekingsziekten.