IMiDs

Dankzij onze investeringen in onderzoek en meer bepaald in hematologie, hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandeling van ziekten zoals multipel myeloom, myelodysplastische syndromen en lymfoom.

IMiD’s® (immunomodulatory drugs, immunomodulerende geneesmiddelen) zijn geneesmiddelen die oraal worden toegediend en die enerzijds een modulerende werking hebben op het immuunsysteem en anderzijds andere biologische doelwitten reguleren via complexe mechanismen waarvan de werking nog niet helemaal duidelijk is.

Onze IMiD’s-moleculen maken gebruik van diverse werkingsmechanismen die eerder de oorsprong dan de symptomen aanpakken van ziekten die vaak dodelijk zijn.

Reeds van bij zijn oprichting zet Celgene zich in om nieuwe behandelingen voor kwaadaardige bloedziekten te ontdekken en te ontwikkelen. Tegelijkertijd versterken we onze inspanningen om de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg geneesmiddelen ter beschikking te stellen om de behandeling te verbeteren van ziekten die vaak dodelijk zijn. Momenteel zijn er drie IMiD’s geregistreerd in verschillende indicaties of in ontwikkeling voor nieuwe indicaties.

Celgene zet haar uitgebreid klinisch ontwikkelingsprogramma voor IMiD’s verder. In meer dan 300 klinische studies wereldwijd wordt momenteel het belang van deze moleculen voor de behandeling van verschillende soorten kankers en andere ernstige ziekten beoordeeld

.