Klinische Studies Op Initiatief Van Onderzoekers

Celgene verbindt zich ertoe het klinisch en fundamenteel onderzoek in haar huidige en toekomstige strategische domeinen te versterken. Om dat te realiseren steunt Celgene de programma’s die door onderzoekers werden opgestart in de domeinen hemato-oncologie en immuno-inflammatoire aandoeningen. Het doel is de onderzoekers te steunen die de moleculen van Celgene willen gebruiken om nieuwe kennis te verwerven die ons meer inzicht kan verschaffen in de rol van een specifiek geneesmiddel en zo bij te dragen aan een betere zorg voor de patiënten.

België en het Groothertogdom Luxemburg oefenen een opmerkelijke functie uit in het klinisch onderzoek van Celgene op wereldniveau dankzij onze nauwe samenwerking met de onderzoekers. Die strategie van nauwe samenwerking in een partnerschap , die we toepassen sinds we ons in België en het Groothertogdom Luxemburg hebben gevestigd in 2006, stelt ons niet alleen in staat om te profiteren van de competenties van de Belgische en Luxemburgse teams, maar zo kunnen we ze ook valoriseren.

Onze samenwerking met de onderzoekers heeft als doel:

  • Studies uit te voeren die oplossingen moeten bieden voor aandoeningen die nog niet werden onderzocht vanwege de specifieke aspecten van de zeldzame ziekten.
  • Tijdens deze studies bewijzen te verzamelen die het mogelijk maken de medische praktijken te verfijnen en te verbeteren. En ook subpopulaties te identificeren die het meeste baat zouden hebben bij deze behandelingen.
  • De competenties van de Belgische en Luxemburgse teams onder de aandacht te brengen, zodat ze hun positie bij de meest gewaardeerde teams ter wereld op het vlak van klinische ontwikkeling en meer bepaald in het domein van de hemato-oncologie kunnen handhaven.