Klinische Studies Met Celgene Als Promotor

Wereldwijd gezien behoort Celgene tot de bedrijven die erkend worden omwille van hun prestaties inzake klinische studies, hun inzet voor de patiënten en de nauwe samenwerking met de onderzoekscentra bij de uitvoering van de studies.

Onze ontwikkelingsstrategieën houden rekening met de specifieke manier waarop patiënten worden behandeld in elk land.

In het kader hiervan draagt Celgene Belux aanzienlijk bij aan de O&O-programma’s van de Groep, want het is een van de meest dynamische dochterondernemingen van Celgene in Europa op het vlak van rekrutering van patiënten voor klinische studies. Celgene Belux heeft meer dan 45 klinische studies uitgevoerd waaraan meer dan 448 patiënten hebben deelgenomen.

Celgene is momenteel de promotor van meer dan 100 klinische studies die minstens 25 moleculen onderzoeken. Ongeveer 28.000 patiënten wereldwijd nemen deel aan deze klinische studies, in meer dan 50 verschillende indicaties. De overeenkomstige behandelingen zijn bestemd voor de behoeften van 25 miljoen patiënten wereldwijd en een dertigtal ziekten waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat.

De klinische studies die op Celgene.com zijn vermeld, zijn studies waarvan Celgene de promotor is en die actief patiënten rekruteren. Een opzoeking op naam van de ziekte toont de lijst van de beschikbare studies waarvan Celgene de promotor is. Elke studie in de lijst bevat een hyperlink naar de website ClinicalTrials.gov. Op die site vindt u bijkomende informatie over het onderwerp van de studie, zoals de beschrijving, de inclusie-/exclusiecriteria, de contactpersonen en de naam van de instellingen die aan de studie deelnemen.

Kijk voor meer informatie over de onderzoeken waarvoor Celgene de promotor is op de website van de Groep.