Klinische Studies

De behoeften van de patiënten evolueren. Celgene moet zich aanpassen aan deze evoluties en ervoor zorgen dat haar onderzoeksprogramma’s nuttig zijn voor alle patiënten die aan ernstige en soms levensbedreigende ziekten lijden.

Celgene is historisch bekend om haar oplossingen in hematologie en breidt vandaag haar expertisedomeinen uit met een drievoudige ambitie:

  • De expertise in hematologie en meer bepaald in multipel myeloom, lymfomen, myelodysplasieën, leukemie, myelofibrose en andere bloedziekten blijven valoriseren
  • Het onderzoek in het domein van de solide tumoren verderzetten
  • Onze expertise in ernstige chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen verder ontwikkelen

De klinische onderzoeken spelen in op deze ontwikkelingen. Ze vormen een essentieel onderdeel van ons onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma omdat ze ons in staat stellen om de tolerantie en de efficiëntie van onze behandelingen te garanderen. Ons O&O-team werkt samen met het team dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de patiënten om ervoor te zorgen dat de studies veilig zijn voor de patiënten en goed georganiseerd verlopen.

Klinische studies met Celgene als promotor

Celgene is momenteel de promotor van meer dan 100 klinische studies die minstens 25 moleculen onderzoeken. Ongeveer 28.000 patiënten wereldwijd nemen deel aan deze klinische studies, in meer dan 50 verschillende indicaties. De overeenkomstige behandelingen zijn bestemd voor de behoeften van 25 miljoen patiënten wereldwijd en een dertigtal ziekten waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat.

Meer informatie >

Klinische studies op initiatief van de onderzoekers

We ondersteunen ook meer dan 500 studies die door onderzoekers werden opgestart waarin behandelingen die door de gezondheidsautoriteiten werden goedgekeurd of experimentele moleculen van Celgene worden getest.

Meer informatie >