De Medische Zaken van Celgene

Het wetenschappelijke en klinische engagement van het departement Medische Zaken bestaat erin te voldoen aan de niet-ingevulde medische behoeften van patiënten die leiden aan bloedziekten, solide tumoren en chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen.

De vier belangrijkste missies van het departement Medische Zaken is:

  • De veiligheid van de patiënten en het correcte gebruik van de geneesmiddelen garanderen via de teams die instaan voor de farmacovigilantie
  • Na de klinische studies nieuwe wetenschappelijke gegevens genereren om de kennis te verbeteren waarop de registratie van de geneesmiddelen steunt
  • Wetenschappelijke en klinische gegevens meedelen aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die hierom verzoeken
  • Deelnemen aan het academisch (klinisch en preklinisch) onderzoek via wetenschappelijke partnerschappen met de wetenschappelijke instellingen en de onderzoeksteams

Dankzij de talrijke expertises waarover het departement Medische Zaken beschikt, kan Celgene baanbrekend onderzoek blijven verrichten.

Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kunnen hun vragen naar het volgende adres sturen: medinfo.bl@celgene.com