Onderzoek en Ontwikkeling

Innovatieve Therapieën ontwikkelen gericht op de mechanicismen die aan de basis liggen van de ziekte

Celgene onderscheidt zich specifiek door haar capaciteit om onderzoek te verrichten in domeinen waarvoor nog geen evident therapeutisch traject bestaat. Sinds onze oprichting zijn onze onderzoeksstrategieën erop gericht om patiënten en artsen nieuwe oplossingen aan te reiken voor de behandeling van complexe pathologieën.

Daarom staat onderzoek centraal in onze prioriteiten en investeren we er aanzienlijke middelen in. Elk jaar herinvesteren we meer dan 30% van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Dat stelt ons in staat om leider te blijven in innovatie en onze portefeuille voortdurend aan te vullen met nieuwe moleculen en indicaties.

Celgene is historisch gekend om het aanbieden van oplossingen in hematologie en breidt vandaag haar actieterrein uit met een drievoudige ambitie:

  • De expertise in hematologie en meer bepaald in multipel myeloom, lymfomen, myelodysplasieën, leukemie, myelofibrose en andere bloedziekten blijven valoriseren
  • Het onderzoek in het domein van de solide tumoren verderzetten
  • Onze expertise in ernstige chronische immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen verder ontwikkelen

We investeren steeds meer in de ontwikkeling van immunomodulerende middelen en remmers van de celsignalisatie en ook in de ontwikkeling van cel- en weefseltherapieën. Zo zullen we de artsen meer volledige en geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden voor de behandeling van complexe pathologieën zoals kanker en immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen.

Onze wetenschappers en artsen, de drijvende kracht achter ons succes, werken op platformen die het gehele proces omvatten, van de identificatie van de doelwitten tot de ontdekking van nieuwe moleculen. Deze platformen omvatten zowel de kleine moleculen als celtherapieën.