Ons Engagement

​Passie, innovatie, moed.​​

Download the Celgene Story

De medewerkers van Celgene zetten zich in om de gezondheid te verbeteren dankzij wetenschappelijke innovaties en de belofte om de patiënten altijd op de eerste plaats te zetten.

De ondernemingscultuur van Celgene, ons teamwerk en onze inzet in het domein van zeldzame en invaliderende ziekten vormen een uniek fundament dat ons in staat stelt om het leven van de patiënten te veranderen. Celgene groeit en ontwikkelt zich op elk niveau. “We zijn een bedrijf van pioniers, verdedigers van de rechten van patiënten, partners, ontdekkers en medewerkers,” zegt Robert Hugin, CEO van Celgene. “We hebben een bedrijf opgebouwd waar elke medewerker erkenning krijgt voor de impact die hij heeft op het leven van de patiënten”.

Passie, innovatie en moed zitten in de genen van het bedrijf sinds de oprichting. “Onze weg naar het succes was bezaaid met onverwachte obstakels, maar we hebben de moed gehad om uitdagingen om te zetten in opportuniteiten. Onze visie heeft ons in staat gesteld die obstakels te overwinnen en om te zetten in nieuwe benaderingen en vooruitgang voor de geneeskunde,” zegt Sol J. Barer, de vroegere CEO van Celgene. Dankzij die aanpak is Celgene een toonaangevende speler geworden in de ontwikkeling, productie en commercialisering van geneesmiddelen voor ziekten met belangrijke medische behoeften waarvoor nog geen afdoende oplossing bestaat. We zoeken naar oplossingen voor onopgeloste wetenschappelijke problemen en zetten ons permanent in om het leven van patiënten in de hele wereld te verbeteren.

Door risico’s te nemen, zeer sterk te investeren in onderzoek en ontwikkeling en te vertrouwen op onze visionaire capaciteiten, kan Celgene de patiënten oplossingen aanreiken die hun levenskwaliteit verbeteren. Het eerste product dat we hebben ontwikkeld (thalidomide) is een mooi voorbeeld van deze gedurfde aanpak. Gezien de ervaringen uit het verleden vereiste het moed om thalidomide verder te onderzoeken in 1991 en het gebruik ervan voor zeldzame en ernstige ziekten waarvoor geen remedie bestond te overwegen. Dankzij haar doorzettingsvermogen en creativiteit heeft Celgene dit geneesmiddel dat lange tijd een slechte reputatie genoot, omgezet in een therapie die nieuwe hoop biedt voor kankerpatiënten.

Robert Hugin zegt: “Het is niet moeilijk om ambitieuze doelstellingen te bepalen, je hoeft niet veel kankerpatiënten te ontmoeten om je te realiseren hoe dringend de nood is.” Hij wijst erop hoe belangrijk het is dat Celgene durf, creativiteit en moed aanmoedigt op elk niveau. “Dit is een risicovol beroep en mislukken maakt deel uit van het leerproces. Niemand wil mislukken, maar het belangrijkste is dat we leren uit onze mislukkingen.”

Voor de medewerkers van Celgene komen de patiënten altijd op de eerste plaats. Daarom werken ze eraan om innovatieve therapieën ter beschikking te stellen in groeilanden die niet altijd over de juiste infrastructuur beschikken en zetten ze zich in voor de registratie van de producten om nieuwe behandelingen voor zeldzame ziekten mogelijk te maken. Als er een kink in de kabel komt, zoeken de medewerkers samen naar de beste oplossing voor het probleem. “Bij Celgene streven we allemaal naar hetzelfde doel: de patiënten helpen met geneesmiddelen waarmee ze hun levenskwaliteit kunnen behouden of verbeteren,” getuigt een medewerkster. “We weten dat ieder van ons op een of andere manier bijdraagt om een patiënt te geven wat hij nodig heeft. Die missie brengt ons samen en geeft enorm veel voldoening.”

Celgene verbindt zich ertoe haar activiteiten uit te oefenen met permanente aandacht voor integriteit, ethisch handelen, gefundeerde beslissingen, respect voor het milieu en gedragingen, waarden die haar ondernemingscultuur weerspiegelen. Celgene tracht haar milieu-, maatschappelijke en economische prestaties voortdurend te verbeteren.

Voor Marije van Amsterdam, HR-verantwoordelijke van Celgene Belux, zijn de creatieve medewerkers die zich samen inzetten voor een gemeenschappelijk doel essentieel voor het bedrijf en vormen zij het DNA van Celgene. “De medewerkers zijn talentvol, gemotiveerd en worden aangemoedigd om de platgetreden paden te verlaten en zich te onderscheiden. Elke medewerker legt zich volledig toe op de opdracht die hem werd toevertrouwd omdat hij gelooft in de missie van Celgene. Omdat ze dezelfde waarden delen, bereiken de medewerkers uitstekende resultaten,” bevestigt zij.

De geschiedenis van Celgene is gegroeid uit onverwachte kansen, dankzij het feit dat het bedrijf de moed had om ze aan te grijpen en de noodzakelijke visie om deze kansen om te zetten in vooruitgang in de geneeskunde. Celgene wil vandaag de uitdaging aangaan om behandelingen te ontwikkelen voor een aantal van de meest gevreesde ziekten van de 21e eeuw. “Dat kunnen we alleen bereiken door te innoveren,” zegt Robert Hugin, “door de welvaart en de ontwikkeling in de wereld te bevorderen om een betere toekomst te creëren.”