Contacteer ons

Contactgegevens

Celgene in België en het
Groothertogdom Luxemburg

Maatschappelijke Zetel Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance
Avenue de Finlande 4
1420 Braine-l’Alleud
Tel. : +32 (0)2 352 76 11

Medische informatie
Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kunnen hun vragen naar het volgende adres sturen: medicalinfo.belgium@bms.com

Farmacovigilantie
Het veilig gebruik van onze producten is van het allergrootste belang.

Bijwerkingen en vermoedelijke of bevestigde gevallen van zwangerschap of blootstelling van de foetus moeten worden gemeld aan de afdeling Farmacovigilantie van Celgene op het volgende adres:

Celgene bvba/sprl – A Bristol Myers Squibb Company

Parc de l’Alliance
Avenue de Finlande 4
1420 Braine-l’Alleud
Tel. : +32 (0)2 352 76 11
E-mail:  medicalinfo.belgium@bms.com

Voor België :

Er wordt aan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ook gevraagd om bijwerkingen en ook mogelijke medicatiefouten, geassocieerd met het gebruik van producten van Celgene te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).  Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03– 1210 Brussel, per fax op het nummer 02 528 40 01, of per mail naar: adr@fagg-afmps.be.

Voor Luxemburg :

Meldingen van bijwerkingen kunnen per post verstuurd worden naar volgend adres : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre les Nancy Cedex, Frankrijk, Tel : (+33) 3 83 65 60 85/87, Email : crpv@chru-nancy.fr

Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu, of online via het formulier http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html.