Contacteer ons

Contactgegevens

Celgene in België en het
Groothertogdom Luxemburg

Maatschappelijke Zetel Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw D-E, Blok E1

Place du Luxembourg 1
B-1420 Eigenbrakel
Tel. : +32 (0)2 793 48 11
Fax. : +32 (0)2 793 49 44

Medische informatie

Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kunnen hun vragen naar het volgende adres sturen: medinfo.bl@celgene.com

Farmacovigilantie

Het veilig gebruik van onze producten is van het allergrootste belang.

Bijwerkingen en vermoedelijke of bevestigde gevallen van zwangerschap of blootstelling van de foetus moeten worden gemeld aan de afdeling Farmacovigilantie van Celgene op het volgende adres:

Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw D-E, Blok E1

Place du Luxembourg 1
B-1420 Eigenbrakel
Tel.:       +32 2 793 48 21
Fax:        +32 2 793 49 26
E-mail:  drugsafety-belux@celgene.com

Er wordt aan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ook gevraagd om bijwerkingen van producten van Celgene te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg). De melding kan online gebeuren via www.gelefiche.be of met behulp van de “papieren gele fiche” die beschikbaar is via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan via de post worden verstuurd naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02 524 80 01, of via e-mail naar adversedrugreactions@afmps.be.

 

Human Resources

Klik hier om de vacatures in België, het Groothertogdom Luxemburg en het buitenland te bekijken.

Klachten en strijd tegen namaak

Als u klachten heeft over een van onze producten of als u vermoedt dat uw geneesmiddel werd nagemaakt, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende adres: quality-belux@celgene.com

Vraag om bijkomende informatie

Alle vragen om bijkomende informatie die niet binnen een van de bovenvermelde categorieën vallen, kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: geninfo.be@celgene.com


Celgene in de wereld

Celgene International Sarl
Route de Perreux
12017 Boudry
Zwitserland
Tel.: +41 32 729 85 00
Fax.: +41 32 729 85 08
Europa: www.celgene.eu

Celgene Corporation (Headquarters)
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
VS
Tel.: +1 908 673 9000
VS: www.celgene.com

Klik hier om alle kantoren van Celgene in de wereld te vinden.