Contacteer ons

Contactgegevens

Celgene in België en het
Groothertogdom Luxemburg

Maatschappelijke Zetel Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw D-E, Blok E1

Place du Luxembourg 1
B-1420 Eigenbrakel
Tel. : +32 (0)2 793 48 11
Fax. : +32 (0)2 793 49 44

Medische informatie
Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kunnen hun vragen naar het volgende adres sturen: medinfo.bl@celgene.com

Farmacovigilantie
Het veilig gebruik van onze producten is van het allergrootste belang.

Bijwerkingen en vermoedelijke of bevestigde gevallen van zwangerschap of blootstelling van de foetus moeten worden gemeld aan de afdeling Farmacovigilantie van Celgene op het volgende adres:

Celgene bvba/sprl – A Bristol Myers Squibb Company

Parc de l’Alliance – Gebouw D-E, Blok E1

Place du Luxembourg 1
B-1420 Eigenbrakel
Tel.:       +32 2 793 48 21
Fax:        +32 2 793 49 26
E-mail:  medicalinfo.belgium@bms.com

Voor België :
Er wordt aan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ook gevraagd om bijwerkingen van producten van Celgene te melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).  Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02 528 40 01, of per mail naar: adr@fagg-afmps.be.

Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden.

Voor Luxemburg :
Meldingen van bijwerkingen kunnen per post verstuurd worden naar volgend adres : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre les Nancy Cedex, Frankrijk, Tel : (+33) 3 83 65 60 85/87, Fax :(+33) 3 83 32 33 44, Email : crpv@chru-nancy.fr, of Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tel : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 2479 5615,

Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu, of online via het formulier http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html.

 

Human Resources
Klik hier om de vacatures in België, het Groothertogdom Luxemburg en het buitenland te bekijken.

Klachten en strijd tegen namaak
Als u klachten heeft over een van onze producten of als u vermoedt dat uw geneesmiddel werd nagemaakt, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende adres: medicalinfo.belgium@bms.com

Vraag om bijkomende informatie
Alle vragen om bijkomende informatie die niet binnen een van de bovenvermelde categorieën vallen, kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: geninfo.be@celgene.com

Celgene in de wereld

Celgene International Sarl
Route de Perreux
12017 Boudry
Zwitserland
Tel.: +41 32 729 85 00
Fax.: +41 32 729 85 08
Europa: www.celgene.eu

Celgene Corporation (Headquarters)
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
VS
Tel.: +1 908 673 9000
VS: www.celgene.com

Klik hier om alle kantoren van Celgene in de wereld te vinden.