Privacybeleid

Beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke gegevens van Celgene

Celgene erkent het belang van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld. Daarom verbinden we ons ertoe het nodige te doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Verwijzingen naar “Celgene”, de “groep”, “dochterondernemingen”, “ons” en “onze” verwijzen naar Celgene Corporation en haar dochterondernemingen wereldwijd. Op de website www.celgene.com is een lijst beschikbaar van de dochterondernemingen en de landen waar Celgene actief is.

In het kader van dit beleid verwijst de uitdrukking “persoonlijke gegevens” naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals zijn naam, adres en andere gegevens.

Dit beleid geldt voor de persoonlijke gegevens die werden verzameld via de online tools van Celgene, zoals de websites van Celgene, e-mails en andere online en downloadbare tools en applicaties die een link bevatten naar dit beleid. Dit beleid geldt niet voor persoonlijke gegevens die via offline tools werden verzameld.

Welke informatie kunnen we verzamelen en hoe gebruiken we het?

De gebruikers van onze website kunnen ons specifieke informatieaanvragen sturen via e-mail. De informatie die in deze e-mails wordt meegedeeld, wordt gebruikt om de vragen van de bezoekers te beantwoorden.

Soms moeten de gebruikers zich registreren om gebruik te kunnen maken van sommige van onze websites, tools en applicaties. We kunnen u ook vragen een formulier in te vullen om informatie te ontvangen (zoals nieuwsbrieven en/of samenvattingen die we hebben ontvangen via e-mail) of om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. In die gevallen verzamelen we uw gegevens en andere informatie die u ons vrijwillig meedeelt.

Alle persoonlijke gegevens die we van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Onze servers verzamelen automatisch informatie in samengevoegde vorm om het totaal aantal bezoekers van onze websites, het aantal bezoekers van elke pagina van onze websites en de domeinnamen van de internetproviders van onze gebruikers te volgen. We gebruiken die informatie om de behoeften van onze gebruikers beter te leren kennen en de diensten op onze websites te verbeteren.

Als u ons informatie meedeelt over een andere persoon, bevestigt u dat u vooraf toestemming hebt verworven voor de verwerking van de persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid en voor de overdracht van deze gegevens aan Celgene.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten doorgeven aan overheden of rechtbanken als de wetgeving ons daartoe verplicht.

Celgene biedt de gebruikers van haar website de mogelijkheid om een cv in te sturen om zich kandidaat te stellen voor een vacature via Celgene.com/Careers. De cv’s die via onze websites worden verstuurd, worden uitsluitend intern verspreid of doorgegeven aan dienstverleners die door Celgene zijn gemachtigd om ons te helpen bij het personeelsbeheer. Alle leveranciers of dienstverleners die Celgene heeft gemachtigd om haar bij te staan, zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De websites van Celgene zijn niet bestemd voor en richten zich niet tot kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen geen informatie die ons in staat stelt om een persoon te identificeren als we weten dat deze persoon jonger is dan 13 jaar.

Gebruik van cookies

In bepaalde rubrieken van haar website maakt Celgene gebruik van een technologie die wordt aangeduid met de benaming “cookies”. Een cookie is een gegevensbestandje dat een server naar uw browser stuurt wanneer u een webpagina bezoekt. Deze cookies stellen ons in staat om bijkomende functionaliteiten aan te bieden en zo het gebruik van onze websites te optimaliseren. Dankzij het gebruik van cookies kunnen we nauwkeurigere informatie verzamelen over het gebruik van onze websites. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Beleid inzake cookies.

Aan wie geven we de informatie die we verzamelen?

We geven we de informatie die we via onze websites verzamelen aan geen enkele andere organisatie, met uitzondering van de bedrijven van de groep Celgene, onze leveranciers of dienstverleners, of wanneer de wetgeving ons verplicht om ze te onthullen (bijvoorbeeld het doorgeven van informatie betreffende de veiligheid aan overheidsinstanties). Alle leveranciers of dienstverleners aan wie we dergelijke informatie doorgeven, zijn ook verplicht uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wettelijke bepalingen. We verkopen noch verhuren persoonlijke gegevens aan andere organisaties om ze voor commerciële doeleinden te gebruiken. We gaan geen partnerschappen aan of onderhouden geen specifieke relaties met publiciteitsbedrijven.

We wijzen erop dat de informatie die u ons meedeelt toegankelijk kan zijn voor onze dochterondernemingen en voor sommige van onze leveranciers in andere landen dan het land waar u woont. In sommige van deze landen is het beschermingsniveau mogelijk niet identiek aan dat in uw land. Celgene zal echter alle redelijke en gepaste veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verspreiding.

Hoe kunt u uw gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?

In het kader van de toepasselijke privacywetgeving hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zodat u ze kunt inkijken, corrigeren of verwijderen.

U kunt contact met ons opnemen per brief aan de Verantwoordelijke apotheker van Celgene voor België en het Groothertogdom Luxemburg op het volgende adres:

 

Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9

B-1420 Eigenbrakel

 

Als u zich online of via een van onze elektronische tools hebt geregistreerd en over een gebruikersaccount beschikt, kunt u uw informatie ook aanpassen in uw gebruikersaccount.

Hoe kan ik andere communicaties van Celgene weigeren?

Als u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of informatie hebt aangevraagd over onze diensten en deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u ons een brief schrijven gericht aan de Verantwoordelijke apotheker van Celgene voor België en het Groothertogdom Luxemburg op het volgende adres:

 

Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9

B-1420 Eigenbrakel

 

Gelieve in uw brief duidelijk uw naam, gebruikersnaam en (eventuele) registratiegegevens te vermelden, evenals de diensten of nieuwsbrieven waarvoor u geen informatie meer wilt ontvangen. Als de elektronische communicaties die u van ons ontvangt een link bevatten waarmee u zich kunt uitschrijven, kunt u de verzending van deze informatie ook uitschakelen door op deze link te klikken en de instructies te volgen. Als u over een account of profiel beschikt op een website of in een andere tool, kunt u zich ook uitschrijven via de pagina met uw voorkeuren van uw account.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd en beschermd?

We nemen redelijke en gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. We wijzen er echter op dat we geen totale veiligheid kunnen garanderen.

Wat houdt het beleid inzake websites van derden in?

Celgene biedt de gebruikers van haar website uitsluitend ter referentie links naar websites van derden aan. De links naar websites van derden vormen in geen geval een goedkeuring of garantie van welke aard ook. Celgene is niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de inhoud van deze websites die onder de verantwoordelijkheid van hun uitgever vallen. We verzoeken u om de gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens van deze websites van derden te lezen.

Wat gebeurt er als dit beleid wordt gewijzigd?

Celgene kan dit beleid op elk moment herwerken door een vernieuwde versie op haar website te publiceren. In geval van een aanzienlijke wijziging zullen wij u dit meedelen of zullen we een duidelijk zichtbaar bericht op onze website plaatsen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen als u bijkomende informatie wenst?

Als u vragen hebt over dit vertrouwelijkheidsbeleid, de praktijken van deze website of uw interacties met deze website, kunt u contact met ons opnemen. We zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. U kunt ons een brief sturen ter attentie van de Verantwoordelijke apotheker van Celgene voor België en het Groothertogdom Luxemburg op het volgende adres:

Celgene bvba/sprl

Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9

B-1420 Eigenbrakel

Laatste update: 30 maart 2016