Transparantie

De sector en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg hechten veel belang aan transparantie, ook in hun onderlinge relaties. Deze relaties zijn strikt geregeld door de wetgeving en de deontologische codes. Als belangrijke stap naar meer transparantie, publiceert de sector de vergoedingen (of meer bepaald “waardetransfers”) tussen de industrie en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en zorginstellingen.

In België heeft de sector in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en zorginstellingen een gemeenschappelijk, centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld, namelijk betransparent.be  (www.betransparent.be/nl/). Het platform betransparent.be is een nieuw en belangrijk initiatief van zelfregulering vanuit de gezondheidszorgsector en heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en zorginstellingen te bevorderen.

Celgene is een van de bedrijven die op het platform is aangesloten via pharma.be en die de waardetransfers die ze hebben verricht ten voordele van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of zorginstelling voortaan openbaar zullen maken op dit platform. Zo kunt u nagaan welke financiële transacties er hebben plaatsgevonden tussen uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of zorginstelling en de farmaceutische bedrijven. De eerste publicatie zal gebeuren in juni 2016 voor de waardetransfers die in 2015 werden verricht.

Ook voor het Groothertogdom Luxemburg wenst Celgene, als lid van l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (APL), in lijn met de vooraf beschreven filosofie alle financiële transacties openbaar te maken. Gezien Luxemburg geen nationaal platform heeft ontwikkeld, is de informatie hier voor 2015 en 2016 beschikbaar.

Celgene heeft een een methodologische nota  opgesteld die de publicatie van de waardetransfers begeleidt. Dit document heeft als doel de methoden samen te vatten die gebruikt werden ter voorbereiding van de publicatie, en om de waardetransfers onder te verdelen in de verschillende categorieën.

Voor België is de methodologische nota van Celgene beschikbaar op het BeTransparent platform: https://www.betransparent.be/nl/methodologische-notas-van-de-ondernemingen/

Voor Luxemburg is de methodologische nota van Celgene hier voor 2015 en 2016 beschikbaar.