Kinaseremmers

Kinasen zijn enzymen die de groei, differentiatie en de overleving van cellen beïnvloeden. Ze werken mee aan de transmissie van biologische signalen van buiten de cel naar de celkern en activeren of remmen de genen die instaan voor de celregulering. Kinaseremmers zoals JNK (c-Jun N-terminal Kinase) zijn ontworpen om zich aan de genregulerende kinasen te binden en hun activiteit te blokkeren om zo een abnormaal biologisch mechanisme dat de ziekte veroorzaakt uit te schakelen. Celgene heeft een belangrijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor een JNK-remmer.

Remmer van Bruton’s tyrosinekinase

Bruton’s tyrosinekinase (Btk) speelt een essentiële rol in de ontwikkeling en activering van B-lymfocyten. De remmende werking ervan is veelbelovend voor de behandeling van maligne hemopathieën (ook bloedkankers genoemd) gelinkt aan B-lymfocyten (zoals het non-hodgkinlymfoom (NHL) en chronische lymfoïde leukemie (CLL) alsook voor auto-immuunziekten (zoals reumatoïde polyartritis).

Op basis van onze benadering om het Btk-eiwit te neutraliseren hebben we een kandidaat-geneesmiddel ontwikkeld dat het meest performante in zijn klasse kan worden omdat het over de volgende eigenschappen beschikt:

  • Hogere selectiviteit
  • Toediening via orale weg
  • Sterke remming van Btk, van de activering en de woekering van B-lymfocyten

Dit kandidaat-geneesmiddel bewijst momenteel zijn efficiëntie in Fase I-studies voor reumatoïde polyartritis en multiple sclerose, ziekten waarin de B-lymfocyten een belangrijke rol spelen.

In het kader van ons Btk-programma hebben we bovendien een biomarker ontwikkeld waarmee we de bezetting van het therapeutisch doelwit kunnen kwantificeren.

Deze biomarker geeft kwantitatieve informatie over de omvang van de inactivering van het therapeutisch doelwit op moleculair niveau zodat de correlatie met de toegediende dosis kan worden vastgesteld. We hopen met die techniek nog efficiëntere en rationelere klinische ontwikkelingsprogramma’s te kunnen opzetten en uitvoeren.